Τρίτη

Λίγα λόγια για το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Το Γραφείο Κινητικότητας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανήκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας. Εφάρμοσε πιλοτικές, νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης μέσα από προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και υποστήριξε δραστηριότητες και ευρωπαϊκά προγράμματα Διά Βίου μάθησης για όλους τους μαθητές των σχολείων της Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης στην Πιερία.
Στο χώρο της Πρωτοβάθμιας αλλά κυρίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν μια καινοτομία, η θεσμοθέτηση των οποίων κάνει την Παιδεία μας πλουσιότερη σε περιεχόμενο, εμπειρίες και φαντασία. Όλα αυτά τα στοιχεία παρέχουν στους μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα για ατομική και συλλογική δραστηριότητα. Η συμβουλευτική και οικονομική υποστήριξη παρέχονταν από το Υπουργείο Παιδείας,  το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και τη Γ.Γ.Ν. Γενιάς με δίαυλο, σε τοπικό επίπεδο, το Γραφείο Κινητικότητας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΔΙ.Δ.Ε. Ν. Πιερίας.
Όλα τα Προγράμματα Κινητικότητας εκφράζουν τη σύγχρονη αντίληψη που χαρακτηρίζει την Παιδεία μας αλλά και τον νέο τρόπο προσέγγισης των μαθητών και εκπαιδευτικών στη μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια. Η συλλογική δράση μαθητών και εκπαιδευτικών αναπτύσσει μια καινούργια δυναμική, ανοίγει τα σχολεία στην κοινωνία ώστε με την συμμετοχική διαδικασία να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι μαθητές μας με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα διευρύνουν τους ορίζοντες της γνώσης σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα. Ανταλλάσουν ιδέες και εμπειρίες και θέτουν τις βάσεις για εποικοδομητική συνεργασία με τις σχολικές μονάδες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Comenius, Reggio, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Youth κτλ απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων αλλά και μέρος αυτών και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Περιλαμβάνουν διακρατικές δραστηριότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων, σεμιναρίων, πρακτικής άσκησης, επισκέψεων μελέτης και συνεργασίες για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σε διμερείς ή πολυμερείς συμπράξεις σχολικών μονάδων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και του προγράμματος σπουδών . Οι εταίροι – σχολεία επιλέγουν ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να το μελετήσουν σε συνεργασία. Οι εκπαιδευτικές αυτές ομάδες είναι δημιουργοί γνώσης. Οι μαθητές και οι καθηγητές είναι συνυπεύθυνοι για την παραγωγή νέας γνώσης που προκύπτει από την αναζήτηση νέων δεδομένων. Αυτές οι δράσεις καταλήγουν σε κοινά εκπαιδευτικά προϊόντα που μπορούν να έχουν τη μορφή βιβλίων, οπτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού και ηλεκτρονικού υλικού, CD-ROM κ.α..
Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθηση είναι:
-  Η επαφή και αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών.
- Η επαφή με εκπαιδευτικά ιδρύματα.
- Η ανταλλαγή εμπειριών.
- Η προσέγγιση και μελέτη άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων, πολιτισμών, νοοτροπιών ώστε να βιώσουν οι μαθητές τον πολύ- πολιτισμικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Να εναρμονιστεί το ελληνικό σχολείο με τα αντίστοιχα σχολεία της Ε.Ε και αντίστροφα.
Η Κινητικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων και δραστηριοτήτων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι μια φυσική διεύρυνση του εκπαιδευτικού ορίζοντα. Η Ευρώπη είναι ο φυσικός μας χώρος και τα Προγράμματα Κινητικότητας εξοικειώνουν  τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τη νέα πραγματικότητα. Η διαπολιτιστική επαφή γίνεται μια προσιτή και δεδομένη καθημερινότητα.
Με τις δράσεις των Προγραμμάτων αυτών:
- Οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα για μάθηση.
- Αλλάζει ο ρόλος του σχολείου με το άνοιγμα του στην κοινωνία. (Αρχές του Νέου Σχολείου)
- Αλλάζουν οι σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών.
- Αναπτύσσεται η συλλογική εργασία για παραγωγή νέας γνώσης.
- Αναπτύσσεται η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, η χρήση του διαδικτύου, η δημιουργία ιστοσελίδων, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Γίνεται άνετη η κίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στις χώρες της Ε.Ε.
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα με την προστιθέμενη αξία τους αναπτύσσουν και βελτιώνουν την προσωπικότητα της εκπαιδευτικής  οικογένειας.

Ο Νομός Πιερίας έχει υψηλό αριθμό μεταναστών. Έτσι, η ένταξη των μεταναστών σε βασικές υπηρεσίες εκπαίδευσης είναι άλλος ένας σημαντικός στόχος του γραφείου καθώς και περαιτέρω προγράμματα στήριξης της κινητικότητας νέων και των πολιτιστικών ανταλλαγών.
Σχεδόν όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Πιερίας συμμετείχαν και συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Comenius, Grundtvig & Leonaro da Vinci, αδελφοποιήσεις, σχολικές ανταλλαγές, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία του  εξωτερικού με μεγάλη επιτυχία!

2 σχόλια:

 1. θα ηθελα να ρωτησω πως γινεται να επικοινωνησεις με τα σχολεια που μπορεις να επισκευθεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σχολεία μπορείς να βρεις μέσα από την επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα του e-twinning.
   Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγγραφεί το σχολείο σου ως μέλος στο http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
   Σ. Αργυροπούλου

   Διαγραφή