Εταιρικές Συμπράξεις Grundtvig


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
GRUΝDVIG - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 2010 -2012
«Games Without Frontiers» 
Από 28 έως 30 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Grundtvig με τίτλο «Games Without Frontiers» στο εκπαιδευτικό κέντρο «Centro de Educacion de Adultos Casa de la Culture» της πόλης  Getafe της Ισπανίας, όπου έλαβαν μέρος οι εκπαιδευτικοί του Εσπ. ΕΠΑΛ Κατερίνης, κ. Αλέξανδρος Βουτσάς και κ. Ιωάννης Καϊτανίδης.  Σ’ αυτή τη συνάντηση συμμετείχαν μόνο εκπαιδευτικοί και  έγινε ο προγραμματισμός για τις επόμενες δράσεις του Προγράμματος. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί  στο Hull της Αγγλίας και θα λάβουν μέρος δύο εκπαιδευτικοί και έξι σπουδαστές του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Κατερίνης.


Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Κατερίνης είναι το πρώτο δημόσιο σχολείο του Ν. Πιερίας που εκπονεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων). Ο τίτλος του Προγράμματος είναι: Games Without Frontiers. Τα εν λόγω Προγράμματα  απευθύνονται σε ενήλικες μαθητές και στόχοι τους είναι : η βελτίωση της ποιότητας μάθησης, η καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η δυνατότητα μετακίνησης των εταίρων στα αντίστοιχα  εκπαιδευτικά εταιρικά κέντρα για ανταλλαγή καλών πρακτικών και χρήση δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών  και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
Επίσης, τα Προγράμματα αυτά   προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς κατάρτιση, πρακτική άσκηση και προετοιμασία καθώς και ουσιαστική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα με στόχο την εύκολη πρόσβαση στις «κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας».
 Οι 4 εταίροι που υλοποιούν το πρόγραμμα είναι:  Humber Learning Consortium από την Αγγλία (οργανισμός διαχείρισης), Centro de Educacion de Adultos “Casa de la Culture” της Getafe από την Ισπανία, Tepebasi Local Ministry of Education του Εσκί Σεχίρ της Τουρκίας και Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Κατερίνης από την Ελλάδα
 Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εκπονήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας από το Γραφείο Κινητικότητας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΔΙ.Δ.Ε Ν. Πιερίας στα πλαίσια ενός σεμιναρίου εξεύρεσης εταίρων που διοργάνωσε η εθνική υπηρεσία της Εσθονίας “Ινστιτούτο Archimedes”.

Το Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την αναβάθμιση της ποιότητας της ελληνικής εκπαίδευσης. 

Από την επίσκεψη του Ι. Καϊτανίδη και Α. Βουτσά στην Ισπανία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου